อู่ นิเทศ เซอร์วิส

บริการคุณภาพ ด้วยอะไหล่รถยนต์ เชฟโรเลตแท้

ประสบการณ์มากกว่า 15 ปี

เราสั่งสมประสบการณ์และเป็นที่ยอมรับ ในวงการรถยนต์ ด้วยการเปิดอู่ซ่อมรถยนต์ ค่าย GM มามากกว่า 15 ปี

เรียนรู้เพื่อความทันสมัย

เราไม่หยุดที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ด้วยการไปศึกษาดูงาน ด้านอะไหล่รถยนต์ ที่ประเทศเกาหลี เพื่อพัฒนาคุณภาพให้ทันสมัย

งานของเรา

งานบริการคุณภาพด้วยอะไหล่แท้ รถยนต์เชฟโรเลต by นิเทศเซอร์วิส

Play Video